• FORMACIÓN REGRADA
 • FORMACIÓN CONTÍNUA
 

 

Benvidos á web do CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGROFORESTAL DE GUÍSAMO.

  

ARBOL ESCOLA 1

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo depende da Subdirección Xeral de Formación e Transferencia Tecnolóxica da Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia.

  O seu obxectivo é respostar ás necesidades formativas das/dos profesionais, entidades, asociacións e poboación relacionada con actividades agrogandeiras, forestais e dinamización do medio rural.

   A formación que se imparte no CFEA de Guísamo axústase ás características da súa zona de influencia e baséase nos principios de solidariedade, respecto e sostibilidade humana e ambiental, potenciando deste xeito o aproveitamento dos recursos do lugar.

 

 

50 anos sementando2

31 de maio de 2014. Actividades desenvoltas no aniversario do CFEA. 

 

Programa 50anos CFEA Guisamo

 

  Programa de actos 50 anos 

 

ROCHA NAI 00

 

Revista Rocha Nai

 

AVISO PARA ALUMNOS e EXALUMNOS DO CFEA:

Ábrese prazo, ata o 20 de febreiro de 2015, para presentar artigos para o novo número da revista ROCHA NAI

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 

Novas Formación Contínua


 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN AGROFORESTAL 2015

 

A Consellería de Medio Rural e do Mar ven de aprobar o Plan de Formacion Agroforestal 2015.

As accións formativas aprobadas neste Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo son as seguintes:

- CURSO DE USUARIO PROFESIONAL DE PRODUTOS FITOSANITARIOS. NIVEL BÁSICO
- CURSO DE USUARIO PROFESIONAL DE PRODUTOS FITOSANITARIOS. NIVEL CUALIFICADO
- CURSO DE APTITUDE EMPRESARIAL AGRARIA: CULTIVOS INTENSIVOS. Módulos do I ao VI.
- CURSO DE RENOVACIÓN DE CARNÉ DE APLICADOR MANIPULADOR DE PRODUTOS FITOSANITARIOS NIVEL BÁSICO.

Pódese facer a inscrición para os ditos cursos accedendo a iste formulario .

Actualizaremos na nosa web a información (datas, horarios) segundo nos vaian aprobando o expediente de fiscalización de cada curso.

Pódese  consultar na web da Consellería de Medio Rural e do Mar  a oferta formativa completa.

LOGO

 

 


 

 

 

DOG Venres, 23 de febreiro de 2015

 


 

Artigos recentes

Cursos viticultura-enoloxía 2015

 

 • VITICULTURA E ENOLOXÍA
  (niveles BÁSICO E AVANZADO)
 • BASES TÉCNICAS PARA O DESENVOLVEMENTO DA FROITICULTURA EN GALICIA

Estes cursos desenvólvense en colaboración coa Fundación Juana de Vega.

 

Calendarios:

Calendario Viticultura BÁSICO

Calendario Viticultura CUALIFICADO

Calendario FROITICULTURA

 

Para máis información enviar un correo electrónico ao enderezo info@juanadevega.org

 

2015 Fruticultura

 

2015 Viticultura

 

fundacionjvfacebook

 

 

 


 

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo, a empresa PROGANDO e a Fundación Juana de Vega, có fin de favorecer a formación complementaria do estudantado, desenvolvendo a súa preparación teórica e práctica, fai pública a convocatoria de bolsas destinadas a esta finalidade, 6 financiadas por PROGANDO e 12 pola Fundación Juana de Vega, para a matrícula nos cursos coorganizados pola Fundación Juana de Vega e o CFEA de Guísamo:

 

 

 

Tala de piñeiro no CFEA de Guísamo

Carnés de aplicador manipulador de produtos fitosanitarios

 

RESOLUCIÓN do 21 de outubro de 2013, da Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes, pola que se regula a acreditación da capacitación dos usuarios profesionais de produtos fitosanitarios en Galicia.

Descargar PDF

 

Ler máis: Carnés de aplicador manipulador de produtos fitosanitarios

 


 

Publicacións recentes da Consellería do Medio Rural e do Mar sobre Aplicación / Manipulación de produtos fitosanitarios.

 

 

Manual didáctico para agricultores, persoal auxiliar das empresas e explotacións agrarias, e outras entidades que se dediquen á aplicación e manexo de produtos fitosanitarios. Este libro axústase ao contido do programa establecido no anexo II da Orde PRE/2922/2005. Descargar (14 Mb)

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía básica do usuario de produtos fitosanitarios

 Descargar.

 

 

 

 

 

   

 

 

Guía para a renovación do carné básico de usuarios profesionais de produtos fitosanitarios.

 

  Descargar.

 

 

 

 

 

 

Xestión integrada de pragas. Manipulación de produtos fitosanitarios.

 

Descargar.

 

 

 

 

 

Máis publicacións da Consellería do Medio Rural e do Mar.

 

 


 

 

Novas Formación Regrada

erasmus

O CFEA de Guísamo  pon en marcha un proxecto de mobilidade Eramus +  denominado Dinamizando Galicia (DiGal).

O noso centro  forma parte do Consorcio do proxecto que está  coordinado pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia.

 O proxecto  ten como destinatarios  mozas e mozos  de entre 18 e 30 anos que estean  realizando cursos de capacitación, accións formativas e ciclos medios  e que rematen no ano 2015, antes de xuño de 2016 ou que remataron en novembro ou decembro de 2014.

O obxectivo principal deste proxecto é facilitar a inserción laboral da mocidade proporcionando a posibilidade de coñecer o mercado de traballo,  adquirir experiencia laboral, poder desenvolver capacidades de autonomía e independencia e ao mesmo tempo  mellorar as habilidades lingüísticas e comunicativas nun idioma distinto ao materno.

A actividade  consiste en realizar prácticas laborais non remuneradas durante 60 días nunha empresa estranxeira axeitada ao perfil profesional da persoa participante .

Os sectores aos que se dirixe o proxecto son:

ü  Agrícola-forestal

ü  Tecnolóxico

ü  Administrativo

ü  Hostaleiro

ü  Turístico

ü  Servizos básicos a comunidade (incluídos os servizos de atención a maiores, á dependencia e sociosanitario)

Os países nos que se pode realizar a estancia (so poderá ir a un que elixe  a persoa candidata):

 • Italia (Arezzo)
 • Portugal (Braga ou Viseu)
 • Irlanda (Cork)
 • República Checa (Praga)
 • Francia (Burdeos)

A persoa que resulte beneficiaria da mobilidade terá cubertos todos os gastos  da estancia: viaxes de ida e volta a custo real, ata un máximo segundo o país elixido, aloxamento e  manutención, actividades de apoio lingüístico/cultural no país de destino durante 20 horas e apoio permanente durante a estancia .

Ao regreso recibirá acreditación da  experiencia laboral  do período que será válida en todo o territorio nacional e europeo.

IMG 0167Probas libres para obtención títulos FP (LOE). Curso 2014-2015

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na citada Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

 

Relación de ciclos e prazas obxecto desta convocatoria

 

Requisitos das persoas solicitantes

 

Lugar de presentación de solicitudes

As solicitudes de inscrición para participar nas probas libres de formación profesional presentaranse na secretaría de calquera centro público en que se oferten probas libres para a obtención de títulos LOE, malia que non sexa o centro elixido en primeira opción.

Documentación relacionada

 • Impreso de solicitude para as probas libres a ciclos formativos de formación profesional (anexo I)
 • Certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, do Instituto Social da Mariña ou da mutualidade laboral en que se teña afiliación, onde conste a empresa, o grupo de cotización e o período de contratación (vida laboral)
 • Certificación da empresa en que se adquirira a experiencia laboral, que reflicta especificamente a duración dos períodos de prestación de servizos, a categoría laboral, a actividade desenvolvida, o período en que se realizara a devandita actividade e os ciclos formativos relacionados (anexo II)
 • Se quen solicita xa ten módulos superados do ciclo formativo, deberá presentar a correspondente certificación acreditativa
 • Se ten 19 anos e un título de técnico, deberá presentar o depósito do título de técnico (só no caso de solicitar ciclos formativos de grao superior)
 • Se solicita adaptación da proba por recoñecemento de necesidades educativas especiais, xuntará o certificado do recoñecemento do grao de minusvalidez e ditame técnico facultativo
 • Impreso de solicitude de matrícula, que deberá presentarse logo de resultar admitido/a e durante o período establecido

Prazo de solicitude de admisión

Unicamente poderá presentar a solicitude de admisión quen cumpra os requisitos de acceso no período da inscrición.
O prazo de presentación de solicitudes de admisión é o seguinte (período ordinario): do 17 ao 30 de abril de 2015 ata as 13:00 h.

Calendario de admisión

Solicitudes: 

 • Presentación de solicitudes: do 17 ao 30 de abril ata as 13:00 horas
 • Listaxe provisional de solicitudes: 6 de maio
 • Reclamación contra a listaxe provisional: do 7 ao 11 de maio ata as 13:00 horas
 • Listaxe definitiva de solicitudes: 14 de maio

Adxudicación e matrícula:

 • Listaxe de persoas adxudicadas: 18 de maio
 • Matriculación: do 19 ao 21 de maio ata as 13:00 horas
 • Liberados: do 25 ao 29 de maio ata as 13:00 horas

Solicitudes de inscrición

 

máis información na web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

 

xestionresiduos


 

FORMACIÓN CONTÍNUA

Visitas e Colaboracións

FORMACIÓN REGRADA

Síguenos en...

 

facebook

Acceso a...

 

 

 

 

boton area alum

 

 

 

Herbario Dixital

Datos agrometeorolóxicos

meteogalicia 1

 

Nome: Guísamo
Concello: Bergondo
Lonxitude: 558515 UTMX-29T ED-50
Latitude: 4795645 UTMY-29T ED-50
Altitude: 176 m.

 

 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com