• FORMACIÓN REGRADA
  • FORMACIÓN CONTÍNUA
 

 

Benvidos á web do CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGROFORESTAL DE GUÍSAMO.

 

ARBOL ESCOLA 1

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo depende da Subdirección Xeral de Formación e Transferencia Tecnolóxica da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.

  O seu obxectivo é respostar ás necesidades formativas das/dos profesionais, entidades, asociacións e poboación relacionada con actividades agrogandeiras, forestais e dinamización do medio rural.

   A formación que se imparte no CFEA de Guísamo axústase ás características da súa zona de influencia e baséase nos principios de solidariedade, respecto e sostibilidade humana e ambiental, potenciando deste xeito o aproveitamento dos recursos do lugar.

 

 

50 anos sementando2

31 de maio de 2014. Actividades desenvoltas

no aniversario do CFEA. 

 2015 12 07 13 51 31 REVISTA AGA DECEMBRO2015.pdf

 

Revista Abrotia nº 1 - DEC'15 

ROCHA NAI 00      ROCHA NAI DECEMBRO 2015

Revista Rocha Nai nº1 Revista Rocha Nai nº 2

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 

Novas Formación Contínua

PLAN DE FORMACIÓN CONTÍNUA PARA O AGRO GALEGO 2016 

 

O Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo ven de propoñer a realización dos cursos que se relacionan de seguido para a súa aprobación dentro do PLAN DE FORMACIÓN CONTÍNUA PARA O AGRO GALEGO 2016 da Consellería do Medio Rural

 

CURSO DE APLICADORES/MANIPULADORES. DE PRODUTOS FITOSANITARIOS (NIVEL BÁSICO - 25 horas de formación - data prevista mes de MAIO)

CURSO DE APLICADORES/MANIPULADORES DE PRODUTOS FITOSANITARIOS (NIVEL CUALIFICADO - 60 horas de formación - data prevista mes de MAIO)

CURSO DE APLICADORES/MANIPULADORES DE PRODUTOS FITOSANITARIOS (NIVEL CUALIFICADO - CURSO PONTE - 35 horas de formación. Poderán acceder a este curso aquelas persoas que estando en posesión do nivel BÁSICO queiran acceder ao nivel CUALIFICADO - data prevista mes de MAIO) 

CURSO DE RENOVACIÓN DO CARNÉ DE APLICADOR PROFESIONAL DE PRODUTOS FITOSANITARIOS (NIVEL BÁSICO - 5 horas de formación - data prevista meses de MAIO e XUÑO)

CURSO DE RENOVACIÓN DO CARNÉ DE APLICADOR PROFESIONAL DE PRODUTOS FITOSANITARIOS (NIVEL CUALIFICADO - 7 horas de formación - data prevista mes de MAIO)

CURSO DE APTITUDE EMPRESARIAL AGRARIA: CULTIVOS INTENSIVOS

Módulo I: A Empresa Agraria (30 horas - data prevista mes de MAIO)

Módulo II: Xestión Técnico-Económica (30 horas - data prevista mes de MAIO)

Módulo III: Asociacionismo, Comercialización e Trazabilidade (30 horas - data prevista mes de XUÑO)

Módulo IV: Relacións laborais e prevención de riscos (30 horas - data prevsita mes de XUÑO)

 

 

Ábrese o prazo de solicitude de inscrición nos cursos, para o que se deberá presentar esta solicitude de accións formativas (importante: deberanse cubrir todos os campos) na Secretaría do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo ben presencialmente, por correo electrónico no enderezo cfea.guisamo@edu.xunta.es ou ben por calquera medio admitido pola lexislación vixente.

 

logos formacion 2016

 


 

 

CEIDA 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este é o enlace do novo proxecto no que estamos a traballar cos alumnos de 1º de Paisaxismo e Medio Rural e de 1º de Xardinería e Florería do CFEA Guísamo e co cal participaremos no VII Congreso de Educación Ambiental “Espazos para conservar. Defendamos o noso patrimonio natural.”

 

http://www.ceida.org/educacion-divulgacion/programa-educacion-ambiental/identificacion-propagacion-conservacion-fiei.html

 

 

 

 


 

 

Cartaz VI congreso agroecoloxia

 

 


 

 

taller sustentacion

 


 

 

 

 

Publicacións da Consellería do Medio Rural

 

Guía básica do usuario de produtos fitosanitarios

 Descargar.

Manual didáctico para agricultores, persoal auxiliar das empresas e explotacións agrarias, e outras entidades que se dediquen á aplicación e manexo de produtos fitosanitarios. Este libro axústase ao contido do programa establecido no anexo II da Orde PRE/2922/2005. Descargar (14 Mb) 

 

 

 

 

 

Xestión integrada de pragas. Manipulación de produtos fitosanitarios.

Descargar.

 

 

  

 


 

viticultura 2016

 

 

fruticultura 2016

 

 

Para máis información e matrícula enviar un correo electrónico ao enderezo info@juanadevega.org

 

fundacionjvfacebook

 

 

 

 

 

     

Artigos recentes

Tala de piñeiro no CFEA de Guísamo

Carnés de aplicador manipulador de produtos fitosanitarios

 

RESOLUCIÓN do 21 de outubro de 2013, da Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes, pola que se regula a acreditación da capacitación dos usuarios profesionais de produtos fitosanitarios en Galicia.

Descargar PDF

 

Ler máis: Carnés de aplicador manipulador de produtos fitosanitarios

 


 

Publicacións recentes da Consellería do Medio Rural e do Mar sobre Aplicación / Manipulación de produtos fitosanitarios.

 

 

Manual didáctico para agricultores, persoal auxiliar das empresas e explotacións agrarias, e outras entidades que se dediquen á aplicación e manexo de produtos fitosanitarios. Este libro axústase ao contido do programa establecido no anexo II da Orde PRE/2922/2005. Descargar (14 Mb)

MANUAL PARA O CURSO DE APLICADORES MANIPULADORES DE PRODUTOS FITOSANITARIOS. NIVEL BÁSICO

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía básica do usuario de produtos fitosanitarios. MANUAL PARA O CURSO DE APLICADORES MANIPULADORES DE PRODUTOS FITOSANITARIOS. NIVEL BÁSICO.

 Descargar.

 

 

 

 

 

  

 

 

Guía para a renovación do carné básico de usuarios profesionais de produtos fitosanitarios.

 

  Descargar.

 

 

 

 

 

 

Xestión integrada de pragas. Manipulación de produtos fitosanitarios. MANUAL PARA O CURSO DE APLICADORES MANIPULADORES DE PRODUTOS FITOSANITARIOS. NIVEL CUALIFICADO.

 

Descargar.

 

 

 

 

 

Máis publicacións da Consellería do Medio Rural e do Mar.

 

 


 

 

Novas Formación Regrada


 

 

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior. Borrador da Orde e calendario das probas 2016

 

 


 

Convocatoria da Consellería de Economía, Emprego e Industria do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais

DOG 11 xaneiro 2016

ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais


 

erasmus

O CFEA de Guísamo  pon en marcha un proxecto de mobilidade Eramus +  denominado Dinamizando Galicia (DiGal).

O noso centro  forma parte do Consorcio do proxecto que está  coordinado pola Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Xunta de Galicia.

 O proxecto  ten como destinatarios  mozas e mozos  de entre 18 e 30 anos que estean  realizando cursos de capacitación, accións formativas e ciclos medios  e que rematen no ano 2015, antes de xuño de 2016 ou que remataron en novembro ou decembro de 2014.

O obxectivo principal deste proxecto é facilitar a inserción laboral da mocidade proporcionando a posibilidade de coñecer o mercado de traballo,  adquirir experiencia laboral, poder desenvolver capacidades de autonomía e independencia e ao mesmo tempo  mellorar as habilidades lingüísticas e comunicativas nun idioma distinto ao materno.

A actividade  consiste en realizar prácticas laborais non remuneradas durante 60 días nunha empresa estranxeira axeitada ao perfil profesional da persoa participante .

Os sectores aos que se dirixe o proxecto son:

ü  Agrícola-forestal

ü  Tecnolóxico

ü  Administrativo

ü  Hostaleiro

ü  Turístico

ü  Servizos básicos a comunidade (incluídos os servizos de atención a maiores, á dependencia e sociosanitario)

Os países nos que se pode realizar a estancia (so poderá ir a un que elixe  a persoa candidata):

  • Italia (Arezzo)
  • Portugal (Braga ou Viseu)
  • Irlanda (Cork)
  • República Checa (Praga)
  • Francia (Burdeos)

A persoa que resulte beneficiaria da mobilidade terá cubertos todos os gastos  da estancia: viaxes de ida e volta a custo real, ata un máximo segundo o país elixido, aloxamento e  manutención, actividades de apoio lingüístico/cultural no país de destino durante 20 horas e apoio permanente durante a estancia .

Ao regreso recibirá acreditación da  experiencia laboral  do período que será válida en todo o territorio nacional e europeo.

IMG 0167

xestionresiduos


 

FORMACIÓN CONTÍNUA

Visitas e Colaboracións

FORMACIÓN REGRADA

Síguenos en...

 

facebook

Acceso a...

 

 

 

 

boton area alum

 

 

 

Herbario Dixital

Datos agrometeorolóxicos

meteogalicia 1

 

Nome: Guísamo
Concello: Bergondo
Lonxitude: 558515 UTMX-29T ED-50
Latitude: 4795645 UTMY-29T ED-50
Altitude: 176 m.

 

 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com