Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo está adscrito á Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL) da 
Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.


seu obxectivo é respostar ás necesidades formativas das/dos profesionais, entidades, asociacións e poboación relacionada con actividades 
agrogandeiras, forestais e dinamización do medio rural.

   A formación que se imparte no CFEA de Guísamo axústase ás características da súa zona de influencia e baséase nos principios de solidariedade, respecto e sostibilidade humana e ambiental, potenciando deste xeito o aproveitamento dos recursos do lugar.


PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DE TÍTULOS FP (LOE). CURSO 2018-2019

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Máis información na web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional


Plan de formación contínua agroforestal 2019

A Consellería do Medio Rural ten previsto impartir ao longo do ano 2019 os seguintes cursos:

 • Cursos de aplicador/manipulador de fitosanitarios – nivel básico.
 • Cursos de aplicador/manipulador de fitosanitarios –  nivel cualificado.
 • Cursos de aplicador/manipulador de fitosanitarios – ponte.
 • Cursos de aplicador/manipulador de fitosanitarios – renovación cualificado.
 • Cursos de aplicador/manipulador de fitosanitarios – fumigador.
 • Formación de tomadores de mostras e controladores de muxido e de leite nas explotacións.
 • Clasificadores de canais de vacún.
 • Renovación da formación de directores técnicos e inspectores das ITEAF.
 • Produción integrada.
 • Seguridade e saúde laboral no sector agroforestal.
 • Prevención de riscos de poda en altura.
 • Poda de froiteiras.
 • Formación de directores técnicos e inspectores das ITEAF.

Tódalas persoas interesadas en participar desta formación deberán formular a súa petición a través da seguinte solicitude:

Formulario de solicitude accións formativas

 Formulario de solicitude accións formativas – teleformación

Cursos programadosActividade recente:Novas do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
Novas do Centro de Investigación Forestal de Lourizán
Novas da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA)
Novas da Consellería de Medio Rural 
Novas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (FP)

Comparte isto!