Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo depende da Subdirección Xeral de Formación e Innovación Agroforestal da 
Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.


seu obxectivo é respostar ás necesidades formativas das/dos profesionais, entidades, asociacións e poboación relacionada con actividades

agrogandeiras, forestais e dinamización do medio rural.

   A formación que se imparte no CFEA de Guísamo axústase ás características da súa zona de influencia e baséase nos principios de solidariedade, respecto e sostibilidade humana e ambiental, potenciando deste xeito o aproveitamento dos recursos do lugar.


Curso de Incorporación á Empresa Agraria na modalidade de TELEFORMACIÓN.

Con data 24 de setembro de 2018 publicouse na páxina web de medio rural a Resolución de 18 de setembro de 2018 da Axencia Galega da Calidade Alimentaria pola que se aproba o listado provisional de alumnos admitidos e non admitidos para a realización dos módulos transversais do curso de Incorporación á Empresa Agraria na modalidade de teleformación.

O enlace é o seguinte:

http://mediorural.xunta.gal/areas/investigacion_e_formacion/presentacion/Actividade recente:Novas do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
Novas do Centro de Investigación Forestal de Lourizán
Novas da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA)
Novas da Consellería de Medio Rural 
Novas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (FP)

Comparte isto!