Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo depende da Subdirección Xeral de Formación e Innovación Agroforestal da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.


seu obxectivo é respostar ás necesidades formativas das/dos profesionais, entidades, asociacións e poboación relacionada con actividades agrogandeiras, forestais e dinamización do medio rural.

   A formación que se imparte no CFEA de Guísamo axústase ás características da súa zona de influencia e baséase nos principios de solidariedade, respecto e sostibilidade humana e ambiental, potenciando deste xeito o aproveitamento dos recursos do lugar.

 


Plan de Transferencia para o apoio ás actividades de demostración e de información para o Agro Galego 2017.

Para consultar a información sobre as actividades convocadas premer nesta ligazón.


Formación Contínua

Resolución de 15 de maio de 2017 da Dirección Xeral de Ordenación Forestal, pola que se aproba o listado provisional de alumnos admitidos para a realización dos módulos transversais do curso de Incorporación á Empresa Agraria na modalidade de teleformación

Listado provisonal de admitidos/as

Máis información sobre formación contínua na modalidade TELEFORMACIÓN.


Actividade recente:


Novas do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
Novas do Centro de Investigación Forestal de Lourizán
Novas da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA)
Novas da Consellería de Medio Rural 
Novas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (FP)