Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo depende da Subdirección Xeral de Formación e Innovación Agroforestal da 
Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.


seu obxectivo é respostar ás necesidades formativas das/dos profesionais, entidades, asociacións e poboación relacionada con actividades

agrogandeiras, forestais e dinamización do medio rural.

   A formación que se imparte no CFEA de Guísamo axústase ás características da súa zona de influencia e baséase nos principios de solidariedade, respecto e sostibilidade humana e ambiental, potenciando deste xeito o aproveitamento dos recursos do lugar.


Información xeral de admisión a Ciclos Formativos de Formación Profesional. Curso 2018/2019

Ver o calendario de admisión completo

Admisión a ciclos formativos. 2ª adxudicación extraordinaria. Convocatoria 2018

Publicación das listaxes da convocatoria extraordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.

Para realizar presencialmente a matrícula ou a renuncia nunha praza adxudicada do réxime ordinario empregarase o seguinte modelo:

– Modelo de documento en formato PDF

As persoas con praza adxudicada poderán obter o modelo, xa cuberto coa praza ou prazas adxudicadas, premendo no texto “Impresión da matrícula” na pantalla de inicio da aplicación informática de admisión. Será necesario o número de documento de identificación e o código de solicitude. As persoas con usuario e contrasinal activos, tamén poderán obter este modelo cuberto na pestana “2.4 Imprimir matrícula para entregar no centro” da aplicación informática de admisión.

Unha vez impreso e cubertos os campos que correspondan, deberase entregar asinado no centro educativo no que se desexe realizar a matrícula, dentro do prazo establecido.

– Acceso á aplicación informática

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada

– Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao medio
– Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao superior

Máis información na web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación UniversitariaActividade recente:Novas do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
Novas do Centro de Investigación Forestal de Lourizán
Novas da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA)
Novas da Consellería de Medio Rural 
Novas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (FP)

Comparte isto!