Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo depende da Subdirección Xeral de Formación e Innovación Agroforestal da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.


seu obxectivo é respostar ás necesidades formativas das/dos profesionais, entidades, asociacións e poboación relacionada con actividades

agrogandeiras, forestais e dinamización do medio rural.

   A formación que se imparte no CFEA de Guísamo axústase ás características da súa zona de influencia e baséase nos principios de solidariedade, respecto e sostibilidade humana e ambiental, potenciando deste xeito o aproveitamento dos recursos do lugar.

 


 

Publicouse na páxina web da Consellería do Medio Rural a Resolución de 18 maio de 2018 da Dirección Xeral de Ordenación Forestal pola que se aproba a listaxe definitiva de alumnos admitidos e non admitidos para a realización dos módulos transversais dos cursos de Incorporación á Empresa Agraria na modalidade de Teleformación.

 


Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2017-2018

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Máis información na web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

 

Publicada a listaxe da 1ª adxudicación ordinaria de persoas admitidas para as probas libres para a obtención de titulos de FP (LOE).

 Actividade recente:Novas do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
Novas do Centro de Investigación Forestal de Lourizán
Novas da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA)
Novas da Consellería de Medio Rural 
Novas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (FP)

Comparte isto!