Benvidos á web do CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGROFORESTAL DE GUÍSAMO.

 

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo depende da Subdirección Xeral de Formación e Transferencia Tecnolóxica da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.

seu obxectivo é respostar ás necesidades formativas das/dos profesionais, entidades, asociacións e poboación relacionada con actividades agrogandeiras, forestais e dinamización do medio rural.

   A formación que se imparte no CFEA de Guísamo axústase ás características da súa zona de influencia e baséase nos principios de solidariedade, respecto e sostibilidade humana e ambiental, potenciando deste xeito o aproveitamento dos recursos do lugar.

 


Procedemento para as solicitudes de RENOVACIÓN ou VALIDACIÓN do carné de usuario profesional de produtos fitosanitarios. MR203B


 

Comparte isto!