Actividade encadrada dentro do Plan de Transferencia para o apoio ás actividades de demostración e de información para o Agro Galego 2017.

 

Asistimos nos últimos meses a continuos accidentes laborais no sector forestal, tanto de profesionais como de particulares, con causa última de morte dx traballador/a.

Dende o CFEA de Guísamo identificamos esta situación e intentamos, mediante esta acción de transferencia, mellorar os niveis de cualificación na xestión e explotación do arboredo, tanto dentro do sector público como privado, concretándose en labores de poda, mantemento, restauración e conservación de arboredo, apeo e procesado, seguindo criterios produtivos, fitosanitarios, estéticos, de seguridade e funcionais, respetando as normas de seguridade laboral e medioambiental.

O programa desta actividade é:

 • Mecánica e mantemento da motoserra.
 • Combustible, depósitos e filtros.
 • Sistema de prendido
 • Carburador
 • Sistema de arranque
 • Embrague e transmisión
 • Elementos de seguridade.
 •  Elementos de corte: cadea, lubricación, tensado, espada.
 • Práctica de mantemento da motoserra.
 • Tensado e engraxe da cadea
 • Comprobación dos elementos de seguridade
 • Limpeza e cambio de filtro
 • Afiado da cadea

-Prazo de inscrición rematado-

Comparte isto!