Entre as actividades aprobadas dentro do plan de transferencia para o apoio ás actividades de demostración e información ao agro galego 2018, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, está programa unha actividade sobre Seguridade nos traballos de arboricultura: Mantemento básico da motoserra.

Duración: 20 horas

Lugar de celebración: Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo, Bergondo ( A Coruña )

22, 23, 29 e 30 de outubro de 2018 – Horario: 16:00 – 21:00 h.

Máis información e matrícula en: cfea.guisamo@edu.xunta.es
Facebook: cfeaguisamoconecta
Teléfono: 881881043

Comparte isto!