Entre as actividades aprobadas dentro do plan de transferencia para o apoio ás actividades de demostración e información ao agro galego 2018, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, está programa unha actividade sobre 

“Mellora da produtividade nos sistemas agrogandeiros: Taller de execución de cerramentos en parcelas agrícolas”

que se desenvolverá no CFEA de Guísamo os días 29, 30 e 31 de outubro de 2018

Máis información e matrícula en: cfea.guisamo@edu.xunta.es
Facebook: cfeaguisamoconecta
Teléfono: 881881043

Comparte isto!