Entre as actividades aprobadas dentro do plan de transferencia para o apoio ás actividades de demostración e información ao agro galego 2018, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, está programa unha actividade sobre 

Estratexias de márketing na web, redes sociais e aplicacións para comercialización de produtos agrarios

Duración: 20 horas. Do 15 ao 19 de outubro
Lugar de celebración: Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo, Bergondo ( A Coruña )
Horario: 16:00 a 20:00
Máis información e matrícula en:

  • cfea.guisamo@edu.xunta.es
  • Facebook: cfeaguisamoconecta
  • 881881042 – 043

Comparte isto!