Entre as actividades aprobadas dentro do plan de transferencia para o apoio ás actividades de demostración e información ao agro galego 2018, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, está programa unha actividade sobre


RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN E MELLORA DOS ECOSISTEMAS: PROPAGACIÓN DE FIEITOS AUTÓCTONOS

Presentación dos traballos feitos no CFEA de Guísamo, coa colaboración de Jorge Lorenzo, en multiplicación con esporas de especies de fieitos autóctonos.

Duración: 8 horas. 12 e 13 de novembro
Lugar de celebración: Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo, Bergondo ( A Coruña )
Horario: 16:00 a 20:00
Máis información e matrícula en:

  • cfea.guisamo@edu.xunta.es
  • Facebook: cfeaguisamoconecta
  • 881881043

Comparte isto!