Entre as actividades aprobadas dentro do plan de transferencia para o apoio ás actividades de demostración e información ao agro galego 2018, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, está programa unha actividade sobre

APROVEITAMENTO E POSIBLES TRANSFORMACIÓNS PARA A SÚA VALORACIÓN DE LEÑAS E MADEIRAS PROVENIENTES DO MEDIO RURAL E ÁREAS PERIURBÁNS (ZONAS AXARDINADAS)

Duración: 15 horas. 27, 28 e 29 de novembro
Lugar de celebración: Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo, Bergondo ( A Coruña )
Horario: 16:00 a 21:00
Máis información e matrícula en:

  • cfea.guisamo@edu.xunta.es
  • Facebook: cfeaguisamoconecta
  • 881881043

Comparte isto!