PRAZOS DE PRESENTACIÓN DE PROPOSTAS DE PROXECTOS DE PAISAXISMO E MEDIO RURAL ANO ACADÉMICO 2016-17

1º PRAZO:

1 de outubro a 12 de decembro

2º PRAZO:

16 de xaneiro a 6 de marzo.

(*) Alumnado de anos académicos anteriores poderán presentar as Propostas de PFC durante todo o curso, e como mínimo con dous meses de antelación ao prazo de entrega do PFC na convocatoria na que se matriculen

 

Prazos de presentación e avaliación do Proxecto Fin de Ciclo (PFC) durante o curso 2016-2017

 

Convocatoria de decembro 2016:

– Entrega PFC: 21 de novembro
– Avaliación PFC: 14 a 16 de decembro

Convocatoria marzo 2017:

– Entrega PFC: 17 de febreiro
– Avaliación: 15 a 17 de marzo

Convocatoria xuño 2017:

– Entrega PFC: 31 de maio
– Avaliación: 19 a 21 de xuño