Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo depende da Subdirección Xeral de Formación e Innovación Agroforestal da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.


seu obxectivo é respostar ás necesidades formativas das/dos profesionais, entidades, asociacións e poboación relacionada con actividades agrogandeiras, forestais e dinamización do medio rural.

   A formación que se imparte no CFEA de Guísamo axústase ás características da súa zona de influencia e baséase nos principios de solidariedade, respecto e sostibilidade humana e ambiental, potenciando deste xeito o aproveitamento dos recursos do lugar.

 


Probas libres para a obtención de títulos FP (LOE). Curso 2016-2017

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Actividade recente:

No feed items found.

Novas do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
No feed items found.
Novas do Centro de Investigación Forestal de Lourizán
  • PROYECTO PLURIFOR
    Fonte: Centro de Investigacións Forestais de LourizánPublicado o 2017-03-29
  • PROYECTO GEPRIF
    Fonte: Centro de Investigacións Forestais de LourizánPublicado o 2017-03-29
Novas da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA)
Novas da Consellería de Medio Rural 
No feed items found.
Novas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (FP)
No feed items found.