Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo depende da Subdirección Xeral de Formación e Innovación Agroforestal da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.


seu obxectivo é respostar ás necesidades formativas das/dos profesionais, entidades, asociacións e poboación relacionada con actividades

agrogandeiras, forestais e dinamización do medio rural.

   A formación que se imparte no CFEA de Guísamo axústase ás características da súa zona de influencia e baséase nos principios de solidariedade, respecto e sostibilidade humana e ambiental, potenciando deste xeito o aproveitamento dos recursos do lugar.

 


Incorporación á Empresa Agraria – Teleformación

Publicouse na páxina web da Consellería do Medio Rural a Resolución de apertura de prazo de matrícula para a realización dos módulos transversais do curso de Incorporación á Empresa Agraria na modalidade de teleformación, así como a solicitude de matrícula

PRAZO: do 11 de xuño ao 13 de xullo

Ligazón: http://mediorural.xunta.gal/areas/investigacion_e_formacion/presentacion/


Información xeral de admisión a Ciclos Formativos de Formación Profesional. Curso 2018/2019

 

As ensinanzas de formación profesional conducentes á obtención dos títulos de técnico e de técnico superior están organizadas en ciclos formativos de grao medio e de grao superior, respectivamente

Para realizar estudos nos centros docentes sostidos con fondos públicos é necesario, ademais de cumprir os requisitos de acceso, participar nun proceso de admisión.

Este proceso establece un sistema de prioridades na adxudicación de prazas para cada centro educativo e para cada ciclo formativo (e, de ser o caso, de cada módulo profesional), así como os prazos de presentación de solicitudes e de formalización da matrícula.

Máis información na web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación UniversitariaActividade recente:

No feed items found.

Novas do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
No feed items found.
Novas do Centro de Investigación Forestal de Lourizán
Novas da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA)
Novas da Consellería de Medio Rural 
No feed items found.
Novas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (FP)
No feed items found.

Comparte isto!