Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo depende da Subdirección Xeral de Formación e Innovación Agroforestal da 
Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.


seu obxectivo é respostar ás necesidades formativas das/dos profesionais, entidades, asociacións e poboación relacionada con actividades

agrogandeiras, forestais e dinamización do medio rural.

   A formación que se imparte no CFEA de Guísamo axústase ás características da súa zona de influencia e baséase nos principios de solidariedade, respecto e sostibilidade humana e ambiental, potenciando deste xeito o aproveitamento dos recursos do lugar.


Plan de formación contínua agroforestal 2018

RESOLUCIÓN de 8 de outubro de 2018 da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, pola que se aproba o listado definitivo de alumnos admitidos e non admitidos para a realización dos módulos transversais do curso de Incorporación á Empresa Agraria na modalidade de teleformación


A Consellería do Medio Rural ten previsto impartir ao longo do ano 2018 os seguintes cursos:

 • Cursos de aplicador/manipulador de fitosanitarios – nivel básico.
 • Cursos de aplicador/manipulador de fitosanitarios –  nivel cualificado.
 • Cursos de aplicador/manipulador de fitosanitarios – ponte.
 • Cursos de aplicador/manipulador de fitosanitarios – renovación cualificado.
 • Cursos de aplicador/manipulador de fitosanitarios – fumigador.
 • Formación de tomadores de mostras e controladores de muxido e de leite nas explotacións.
 • Clasificadores de canais de vacún.
 • Renovación da formación de directores técnicos e inspectores das ITEAF.
 • Produción integrada.
 • Seguridade e saúde laboral no sector agroforestal.
 • Prevención de riscos de poda en altura.
 • Poda de froiteiras.
 • Formación de directores técnicos e inspectores das ITEAF.

Tódalas persoas interesadas en participar desta formación deberán formular a súa petición a través da seguinte solicitude:

Formulario de solicitude accións formativas

 Formulario de solicitude accións formativas – teleformación

Cursos programados


Curso de Incorporación á Empresa Agraria na modalidade de TELEFORMACIÓN.

Con data 24 de setembro de 2018 publicouse na páxina web de medio rural a Resolución de 18 de setembro de 2018 da Axencia Galega da Calidade Alimentaria pola que se aproba o listado provisional de alumnos admitidos e non admitidos para a realización dos módulos transversais do curso de Incorporación á Empresa Agraria na modalidade de teleformación.

O enlace é o seguinte:

http://mediorural.xunta.gal/areas/investigacion_e_formacion/presentacion/Actividade recente:

No feed items found.

Novas do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
No feed items found.
Novas do Centro de Investigación Forestal de Lourizán
Novas da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA)
Novas da Consellería de Medio Rural 
No feed items found.
Novas da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (FP)
No feed items found.

Comparte isto!